Sobre l’entitat

Associació de Salut Mental Ondara Sió


Salut Mental Ondara Sió es crea a l’any 2006 a Cervera amb la voluntat d’acollir i recolzar els familiars de persones afectades per algun tipus de trastorn mental residents en l’Urgell i la Segarra, en els municipis que conformen les respectives comarques.


L‘associació realitza una tasca de suport, informació i assessorament a les famílies, juntament amb una tasca de sensibilització pública i reivindicació dels drets de les persones amb problemes de salut mental, a la vegada que crea i gestiona recursos i serveis per a aquestes persones i les seves famílies.

L’associació treballa:

PER A LES FAMÍLIES
: proporcionem instruments per millorar la comprensió i l’autonomia de les persones amb trastorn mental.

AMB LES FAMÍLIES: promocionem serveis que millorin l’autonomia de les persones amb trastorn mental.

PER I AMB L’ENTORN SOCIAL: millorem la comprensió social de la problemàtica que afecta les persones amb tratorn mental i les seves famílies

La família és l’eina més propera de socialització i d’integració social a l’entorn de les persones amb trastorn mental.

Formar i donar suport als seus cuidadors és imprescindible per al bon funcionament del seu tractament.


Enllaços recomanats

www.salutmental.org
Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental
www.forumsalutmental.com
Fòrum d\’Iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya
http://www.feafes.com
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental