Justificació

Donem resposta i suport a les famílies


L’Associació Salut mental Ondara Sió es crea fruit de la necessitat de donar resposta i suport a les famílies que pateixen situacions de trastorn mental.


L’àmbit d’actuació de l’Associació es centra en el recolzament, orientació i suport a les famílies de persones amb trastorn mental i als propis afectats , així com en la promoció dels seus drets i millora de la seva situació actual.

Paral·lelament a les activitats de suport als familiars i persones afectades, s’ha continuat realitzant un gran esforç de coordinació i realització d’activitats amb organismes públics, sanitaris i socials, amb resultats molt positius, gràcies a la col·laboració desinteressada de les diverses entitats i col·laboradors, fent possible el nostre projecte, millorant-lo i donant suport eficaç i real a un col·lectiu ampli de persones afectades directa o indirectament.

 

Trastorn Mental i família: La família com a Agent de canvi

Les dificultats d’una persona amb problemes de salut mental, i dels seus familiars, són tant importants i greus que han de ser abordats des de múltiples òptiques: sanitària, social…
La família és la matriu del desenvolupament psicosocial dels seus membres. Dóna afectivitat, socialitza i fomenta l’autonomia de l’individu.

Els problemes afectius, la pèrdua d’autonomia i d’integració social que es poden derivar d’un trastorn mental, poden ser millorats substancialment a través de la intervenció de la família, donat que forma part de les seves funcions.
El fet que la majoria de malalts mentals viuen o són cuidats per les seves famílies, facilita la intervenció terapèutica d’aquestes. Les famílies, però, no tenen referents de com tractar a una persona amb trastorn mental, i sovint es queden sense recursos, augmentant, en molts casos, els problemes de funcionament familiar. Salut Mental Ondara Sió dona suport a les famílies per tal d’aconseguir la millora de la persona afectada, ja que el desconeixement del trastorn és molt elevat.

La persona amb trastorn mental ha d’aconseguir una compensació o estabilitat, això farà que augmenti la seva autonomia, seguretat i identitat personal. La família, a través de les relacions i experiències amb la persona amb trastorn mental, ha de treballar en la mateixa direcció i sentit: aconseguir l’autonomia de la persona amb trastorn mental. Entenem que la família és el context més potent per generar els canvis desitjats. A la vegada, com a associació de familiars, donem un servei als familiars que respon a les seves necessitats: ajudar a les famílies a entendre el malalt i la malaltia, i augmentar els seus recursos d’actuació de cara al malalt, ens facilita un espai de canvi que pot ser molt útil per la recuperació o millora de la persona afectada, i per prevenir les recaigudes.

El procés d’acceptació de les dificultats que es poden derivar d’un trastorn mental, superar sentiments de culpa o ràbia i adaptar-se a la nova situació social que es pot generar no és gens fàcil. Les famílies necessiten ajuda per fer tot aquest procés per tal de prevenir situacions de risc per ells i poder ajudar millor al malalt. El patiment i impotència que pot tenir la família pot agreujar el curs del trastorn mental.

Aquelles famílies que tenen informació, formació, i han rebut entrenament operatiu sobre el trastorn mental, i com afrontar les situacions difícils que es poden generar, adquireixen la capacitat de gestionar millor els conflictes, i procurar un entorn més estable a la persona afectada, disminuint les recaigudes i augmentant les possibilitats d’inserció social i laboral. Des de l’Associació es vol treballar en aquesta línia, donant suport, formació, i informació, a la família, a través de les activitats que seguidament es descriuen.