Objectius

Al servei de la famí­lia


La finalitat principal de l’Associació es la de millorar la qualitat de vida dels malalts i els seus familiars


Els principals objectius de l’entitat són:

– Detectar les necessitats a nivell d’atenció comunitària de les persones amb trastorn mental, i els seus familiars, i crear projectes d’intervenció que facilitin el treball de les mateixes.

– Promoure la creació de serveis socio- terapèutics, i de treball per a persones amb problemes de salut mental, i serveis d’orientació i suport als familiars.

– Possibilitar la creació de recursos que contribueixin a la millora de l’atenció del col·lectiu d’afectats per trastorns mentals, la rehabilitació, i si és possible la inserció social i laboral.

– Aconseguir involucrar a les diferents institucions en la intervenció en projectes comunitaris adreçats a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per problemes de salut mental, i la prevenció del trastorn.

– Sensibilitzar a la població en general sobre la realitat del trastorn mental, millorar el nivell de coneixement de la mateixa, i possibilitar l’evidència dels estereotips que pesen sobre ella.

– Treballar coordinadament amb la xarxa de salut mental, atenció primària de salut i serveis socials de la zona d’influència de l’associació.