Estructura de l’entitat

Com ens organitzem?


L’Associació participa en la coordinació de tres espais diferents: La Xarxa Salut Mental, l’atenció primària de salut i els serveis socials


La Junta Directiva es preocupa de coordinar i supervisar les activitats i aspectes propis del funcionament general de l’Associació.
La Junta es reuneix mensualment, o extraordinàriament per tractar aquells assumptes de vital importància que així ho requereixin.
La Junta també realitza la funció d’enllaç entre l’associació i la FECAFAMM, i entre l’associació i la Taula de Salut Mental que està funcionant en les nostres comarques..

Enguany un dels projectes importants en els quals participarà l’associació, a través de la seva junta, és el suport, acompanyament i seguiment de la posada en marxa d’un pis amb suport per a persones amb trastorn mental. Projecte que s’està materialitzant en col·laboració amb l’Associació Alba.
La composició actual de la Junta Directiva és:

President: Jaume Azcona Cacho
Vice -presidenta: Miracle Llorens Torra
Secretaria: Montse Pont Tarragó
Tresorera: Josep Oriol Fort
Vocalia: Marta Domènech,  Eva Rauret, Concepció Puig, Anna Saumell, Rosa Hernandez