Memòries econòmiques

La transparència és un dels valors que regeixen el funcionament de la nostra entitat. Per aquesta raó, ens agrada fer públiques les memòries econòmiques que generem cada any:

DESPESES  INGRESSOS 2019

 DESPESES 2019         TOTALS
SAF          10.140,71
PIS          10.863,61
MÚSICA 2.992,06
SENSIB. 5.053,38
ACT GENERAL 13.362,33
LLAR AMB SUPORT 15.567,77
57.979,85
INGRESSOS 2019
Subvenció Generalitat                     664,01 €
Subvenció Diputació                 13.000,00 €
Ajuntament Tàrrega                   3.600,00 €
Conveni Ajuntament Cervera 2018                   3.000,00 €
Activitats                      780,00 €
Donatius empreses                             –   €
Socis                   4.886,00 €
Donatius                          2,00 €
Llar amb suport                  26.966,49 €
Varis                       234,01 €
Donació                 821.873,79 €
TOTAL                  875.006,30 €

MEMÒRIA 2017

PROJECTES

SAF (Servei d’atenció a famílies)

 • Acollida, orientació, informació i suport a les famílies. S’ha realitzat a 29 famílies
 • Entrevistes psicològiques individuals a familiars : 60 (8 homes i 52 dones).
 • GAM CERVERA: 18 sessions amb un grup de 13 familiars.
 • GAM TÀRREGA: 18 sessions amb 9 familiars. 

Projecte Compta amb mi

Tallers per a viure autònomament amb l’assistència de 10 alumnes (4 homes i 6 dones).

Atès que la finalitat principal de l’associació de Salut Mental Ondara Sió és aconseguir que les persones afectades d’un trastorn mental puguin assolir el màxim nivell de benestar i autonomia que els permeti la malaltia, realitzem els següents tallers:

 • Taller de Cuina i Alimentació Saludable.

Treballa la alimentació saludable, tenint cura de prioritzar l’alimentació mediterrània, usant els productes de temporada i remarcant en cada recepta la piràmide alimentària. Molts problemes de salut es poden prevenir en part amb un estil de vida sa.

El taller es realitza cada setmana amb una duració de 2 hores i mitja. Ho realitzà una cuinera voluntària.

Emocions en positiu

A causa de la forta carga de negativitat existent en les malalties mentals aquest és un dels tallers que considerem imprescindible.

Aquestes activitats es realitzen per una professional, educadora social que imparteix tècniques individuals o de grup durant una hora a la setmana.

Taller de Creativitat.

Aquest taller ajuda a que les persones afectades puguin desenvolupar la seva imaginació i habilitats en diferents manifestacions artístiques, orientades per una professional de Belles Arts.

Ioga

Considerem que és una activitat molt important, beneficiosa físicament i per la ment. El lloc on és porta a terme el taller és el Centre cívic de Cervera.

Informàtica

Avui dia la informàtica és una eina bàsica per a conèixer. És realitza part pràctica i part d’entreteniment. El professor que imparteix les classes és el del Punt Òmnia , les classes tenen una hora i mitja de durada setmanals. 

Projecte Ara em toca a mi

Aquest projecte pretén crear oportunitats de participació en una activitat artística- musical. Hem aconseguit que la música fos una vivència significativa, aportant benestar i oci als alumnes i creant-se un ambient on es pugui experimentar, preguntar, opinar i crear.                                                                                                                                   El taller es realitza setmanalment amb una durada d’una hora.

El treball realitzat durant el curs ho poden expressar en els concerts.

 Projecte de Voluntariat

Disposem d’un grup de voluntaris que ens ajuden en el bon funcionament de l’Associació.

 • Contro Recontro : 16 voluntaris/es van participar en la bona marxa de l’activitat.
 • Exposició Creativitat i Salut Mental a Cervera: 21 voluntaris/es
 • Altres Exposicions de Creativitat i Salut Mental: 11 voluntaris/es.
 • Projecte Ara em toca a mi: 2 voluntàries

Llar amb Suport Ondara Sió

Tenim el servei de Llar amb suport per a quatre persones amb malaltia mental.

En l’any 2017 hem tingut tres persones vivint a la Llar amb suport.

ACTIVITATS   REALITZADES

 • 26 de gener – Presentació Guia de Recursos de Salut Mental i Xerrada “Gestionar les emocions. Millora la teva Salut Mental”
 • 25 de febrer – Ondara Sió Col·labora en el Projecte dels Jardins de la Vall del Corb. Iniciació del projecte amb una Plantada d’arbres.
 • 6 de maig – Contro i Recontro (joc de botifarra) celebrat a Cervera a la Universitat amb la presència de 250 persones.
 • 25 d’abril – Presentació del Projecte GAM a les Garrigues.
 • 13 de maig- Participació en la 2a Festa Solidària Implica’t per les Entitats socials de la Segarra.
 • 14 de maig – Concert Solidari del grup Ondara Sió amb el grup de Percussió del Conservatori de Cervera.
 • Maig – Exposició col·lectiva Creativitat i Salut Mental organitzat per Ondara Sió i la Coordinadora de Salut Mental Terres de Lleida. Realitzat a Sant Guim de Freixenet junt amb la Conferència “La Depressió” a càrrec del psicòleg Toni Gata.
 • Juliol – Exposició col·lectiva Creativitat i Salut Mental organitzat per Ondara Sió i la Coordinadora de Salut Mental Terres de Lleida. Realitzat a Guissona junt amb la Conferència “L’Ansietat” a càrrec del psicòleg Toni Gata.
 • Setembre – Exposició col·lectiva Creativitat i Salut Mental organitzat per Ondara Sió i la Coordinadora de Salut Mental Terres de Lleida. Realitzat a Cervera a la casa Dalmases junt amb la Conferència “La Gestió de les Emocions” a càrrec de Sara Amigo.
 • Octubre – Exposició col·lectiva Creativitat i Salut Mental organitzat per Ondara Sió i la coordinadora de Salut Mental Terres de Lleida. Realitzat a Bellpuig junt amb la Conferència “L’ansietat” a càrrec del psicòleg Toni Gata.
 • Novembre – Exposició col·lectiva Creativitat i Salut Mental organitzat per Ondara Sió i la coordinadora de Salut Mental Terres de Lleida. Realitzat a Agramunt junt amb la Conferència “L’ansietat” a càrrec de Circe Ramos.
 • Novembre – Exposició col·lectiva Creativitat i Salut Mental organitzat per Ondara Sió i la coordinadora de Salut Mental Terres de Lleida. Realitzat a Tàrrega junt amb la Conferència “Entendre la Depressió” a càrrec del psicòleg Toni Gata.
 • 10 de desembre – Participació d’Ondara Sió amb la tallerista Alba Torres d’Arteràpia i un alumne del taller en la 19 a Fira d’artistes de Tàrrega.
 • 22 de Desembre – Concert de Nadal pels alumnes d’Ondara Sió.

MEMÒRIA 2015

SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMILIES (SAF):

Acollida, orientació, assessorament i suport a les famílies. S’ha realitzat a 33 famílies.

GAM (Grup d’ajuda mútua): S’han continuat fent les sessions cada quinze dies amb una durada d’una hora. A Cervera s’han fet 18 sessions amb un grup de 14 persones (3 homes i 11 dones) i a Tàrrega 14 sessions amb 9 persones (2 homes i 7 dones).

Atenció psicològica individual: 63 entrevistes (16 homes i 47 dones).

Reunions de coordinació de la psicòloga  amb l’equip de l’associació: 10

Reunions coordinació equips salut mental 2 i Consell comarcal 3

COMPTA AMB MI:  Tallers per aprendre a viure autònomament, amb l’assistència de 11 alumnes (5 homes i 6 dones).

Atès que la finalitat principal de l’associació de Salut Mental Ondara Sió és aconseguir  que les persones afectades d’un trastorn mental puguin assolir el màxim  nivell de benestar i autonomia que els permeti la malaltia, realitzem els següents tallers:

Taller d’Alimentació saludable.  Molts problemes de salut es poden prevenir en part amb un estil de vida sa.

S’ha fet el taller en sessions d’una hora a la setmana, tenint en compte els horaris dels usuaris i la seva capacitat de mantenir l’atenció. El taller l’imparteix una educadora social voluntària.

Taller d’autoestima i convivència. Degut a la pròpia malaltia i al fort estigma social que pateixen les malalties mentals és habitual que les persones amb un trastorn mental tinguin una baixa autoestima.

Aquestes activitats es realitzen per una professional  educadora social  voluntària que imparteix tècniques individuals o de grup durant una hora a la setmana.

Taller de cuina.  Aquest taller ajuda a desenvolupar habilitats domèstiques útils per a  l’autonomia personal, la convivència i la supervivència.

El taller es realitza cada setmana amb una duració de 3 hores, una setmana l’imparteixen dues cuineres voluntàries i l’altra setmana amb els usuaris sols.

-Taller de creativitat.  Les persones afectades d’un trastorn mental acostumen a ser molt creatives en diferents manifestacions artístiques, és per a ells una manera d’expressar sentiments i emocions.

A primers d’any es va fer la presentació de l’exposició Fades al pub Noctàmbul de Cervera (l’any 2014  dita exposició es va inaugurar a l’església Sant Joan i va estar exposada durant un mes ). És una proposta artística que ha permès als usuaris del taller exterioritzar les seves vivències.

Aquest taller té una durada d’una hora i mitja. A càrrec del mateix hi ha una professora d’art voluntària.

-Taller d’informàtica. Aquest taller s’ha començat aquest any hi es fa al Punt Òmnia. Alguns usuaris havien manifestat interès en aprendre’n.  El professor que imparteix les classes és el del Punt Òmnia amb la col·laboració de voluntaris de l’Associació i les classes tenen la durada d’una hora i mitja setmanals.

Es fan reunions trimestrals de tots els professors i voluntaris, algun membre de la Junta Directiva i on els alumnes també tenen representació amb un dels seus membres escollit per les comissions dels tallers. S’han realitzat 4 reunions de coordinació amb l’equip .

 • PROJECTE DE VOLUNTARIAT: Formació de voluntaris per a diferents serveis de l’Associació.
 • Compta amb mi: 5 voluntàries  .
 • Centre de Dia de Tàrrega: 5 voluntàries
 • Llar amb suport: 3 voluntaris (1 home, 2 dones)
 • Atenció i col·laboració al despatx: 6 voluntàries
 • Altres activitats: exposicions, fires: 12 voluntàries
 • “ARA EM TOCA A MI” MÚSICA I SALUT MENTAL:

Aquest projecte pretén crear oportunitats de participació en una activitat artística- musical. Hem aconseguit que la música fos una vivència significativa, aportant benestar i oci als alumnes i creant-se un ambient on es pugui experimentar, preguntar, opinar i crear.                                                                                                                                   El taller es realitza setmanalment amb una durada d’una hora. Assisteixen al taller 10 alumnes (6 homes i 4 dones). S’han realitzat 4 reunions de coordinació.

ACTIVITATS REALITZADES

 • 25 de gener.- “FADES” contes per adults al Pub Noctàmbul de Cervera. Assistència de 35 persones.
 • 30 de gener.- Presentació del Conveni de col·laboració amb l’equip Conscients de Cervera. Assistència de 48 persones.
 • 21 de febrer.- Presentació de l’Associació al grup Truc dels escoltes. Assistència de 7 joves.
 • 25 de març.- Assemblea general de Socis realitzada a la sala Francesc Buireu de Cervera. Assistència de 35 socis.
 • 24 d’abril.- Presentació de l’Associació a Bellpuig. Assistència de 8 persones.
 • 8 de maig,- Exposició Creativitat i Salut Mental organitzada per la Coordinadora Salut Mental Terres de Lleida. Assistència de 299 persones.
 • 23 de maig,. Conferència la creació artística i Salut Mental. Assistència de 23 persones.
 • 14 de maig,. Inauguració del pis amb suport amb la presència de la Consellera de Benestar, Neus Munté, el Paer en Cap i autoritats locals i provincials.
 • 22 de maig,. Participació dels alumnes del taller de música en l’activitat “Maria Canals porta cua…”
 • 31 de maig,. Participació en la VII matinal motera solidaria a Cervera, del grup Birraiders Moto grup.
 • 9 de juny,- Sortida dels participants del Taller de cuina a Santa Fe. Assistència de 11 persones.
 • 3 de juliol,- Celebració Final de curs dels tallers i del GAM. Assistència de 38 persones.
 • 24 de juliol,-Excursió a Olot conjuntament amb l’Associació Alba. Assistència de 27 persones.
 • 6 de novembre,- “Les Taules de Salut Mental una Visió des de la proximitat” realitzat a Barcelona. Participació de la vicepresidenta en la taula rodona.

Actes Celebració Dia Mundial de la Salut Mental

 • 10 d’octubre,.. Celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Valls. Assistència de 16 persones.
 • 24 d’octubre.- Concert solidari a Tàrrega amb el grup Boowie- woogie i el grup Assossegats del Conservatori de Cervera. Assistència 65 persones.
 • 25 d’octubre,- Concert solidari a Cervera amb el grup Boowie- woogie i el grup Assossegats del Conservatori de Cervera. Assistència 122 persones.
 • 22 d’octubre,- Xerrada Alimentació i Salut Mental. Assistència 53 persones.

MEMORIA 2014

 20 de març.- Assemblea General Anual ordinària de Socis/es. Realitzada a la Sala de Plens dels Consell Comarcal de la Segarra. Assistència de 26 socis.
 28 de març .- Xerrada de sensibilització a Agramunt La família i l’entorn envers la malaltia mental. Assistència 25 persones.
 29 de març.- Trobada informativa al Casal Parroquial de Cervera amb les associacions dedicades a l’atenció a les persones: Alzhèimer, Espígol i Ondara Sió. Cloenda a càrrec del grup Boogie Woogie de l’Associació Ondara Sió. Assistència 76 persones.
 10 d’abril.- Presentació de l’Associació a Torà. Assistència de 9 persones.
 25 d’abril.- Presentació de l’Associació a les tècniques del Consell Comarcal de la Segarra. Assistència de 13 persones.
 23 de maig.- Xerrada a Guissona. La família i l’entorn social envers la malaltia mental. Al no haver-hi públic és va acabar en una taula rodona.
 23 de maig.- Plenari del Consell participatiu de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra. Les Associacions de Salut Mental Alba i Ondara Sió informen al plenari del Consell de la Taula de Salut Mental.
 7 i 8 de juny.- Participació de 16 membres de l’Associació com a voluntaris a Cervera Ciutat Gegantera 2014.
 13 de juny.- Sortida a Barcelona conjuntament amb l’associació Alba. Assistència 25 persones.
 26 de juny.- Final de curs de les activitats de l’Associació amb una mostra dels tallers. Assistència de 35 persones.
 17 de juliol.-Berenar comiat de un membre del Gam que es trasllada a viure a Lleida. Assistència 15 persones.
 22 de setembre.- Xerrada per presentar el Gam (Grup d’Ajuda Mutua) a l’Associació Alba de Tàrrega. Assistència de 5 persones
 12 de novembre.- Xerrada per presentar el grup Gam al Centre de Dia de Tàrrega. Assistència de 5 persones.
Actes celebració Dia Mundial de la Salut Mental
 11 d’octubre.- Sortida a Igualada per celebrar el DMSM (Dia Mundial de la Salut Mental). Assistència 15 persones.
 17 d’octubre.- Xerrada de sensibilització “Lluita contra l’estigma de la malaltia mental”. Assistència 29 persones.
 3 d’octubre.- Concert solidari a Tàrrega realitzat pel Quartet Teixidor. Assistència de 58 persones.
 19 d’octubre.- Concert solidari a Cervera realitzat pel Quartet Teixidor i la Col•laboració del grup Boogie- woogie. Assistència 122 persones.
 Del 24 d’octubre al 16 de novembre.- Exposició FADES. Assistència 353 persones,

SERVEIS ASSOCIACIÓ
 SAF (SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMILIES): Acollida, orientació, assessorament i suport a les famílies.
Grup de Suport GAM: S’han continuat fent les sessions cada quinze dies amb una durada d’hora i mitja. S’han fet 20 sessions durant el 2014 , Assistència de 14 persones ( 2 homes i 12 dones).
Atenció psicològica individual: 37 familiars (33 dones i 4 homes).

 COMPTA AMB MI: tallers per aprendre a viure autònomament amb l’assistència de 10 alumnes (4 homes i 6 dones). S’han realitzat 4 reunions de coordinació amb l’equip .

 PROJECTE DE VOLUNTARIAT: Voluntaris per a diferents serveis de l’Associació.
“Pis Compta amb mi”: 5 voluntàries .
Centre de Dia de Tàrrega: 6 voluntàries.
Altres activitats: exposicions, Cervera Ciutat Gegantera: 28 voluntaris/es
(24 dones i 4 homes).
 “ARA EM TOCA A MI” MÚSICA I SALUT MENTAL: Amb l’assistència de 9 alumnes (5 homes i 4 dones). S’han realitzat 4 reunions de coordinació.

REUNIONS
• Assemblea General 1
• Junta Directiva 9
• Reunions amb la Coordinadora de Salut Mental i adicions de les Terres de Lleida 5
• Reunions Federació Salut Mental Catalunya 4
• Reunions de comissió Alba Ondara Sió 4
• Consell Comarcal de la Segarra 1
• Reunions avaluació Compta amb mi 4
• Reunions avaluació Ara em toca a mi 3
• Reunions per coordinar activitats 6
• Reunions coordinació professionals dels Centres Sanitaris 5
• Reunions supervisió GAM 2

JORNADES I CURSOS DE FORMACIÓ
• 21 I 28 de gener Curs Gestió de les emocions del grup Gam dirigit als familiars de grup d’Ajuda Mutua. Assistència 10 persones
• 23 d’abril Jornada Salut Mental i Joventut
• 30 de juny Presentació del projecte pis pont. La Susanna i la Teresa presenten el Projecte del pis “Compta amb mi”. Assistència 4 persones.
• 17 de juny i 1 de juliol, Curs violència de gènere a Lleida
• 6, 13 i 20 de novembre Curs de Patologia Dual a Lleida Assistència 4 persones
• 20 de novembre, Jornada Habitatge a Barcelona. Assistència 1 persona.
• 21 de novembre, Jornada TLP al segle XXI realitzat a Sant Boi. Assistència de 2 persones.
• 29 de novembre, I Jornada Salut Mental “Un repte per a les famílies i la societat” realitzat a Tàrrega per la Psicòloga de l’Associació Ondara Sió, Anna Carbonell. Assistència de 26 persones.
• 2 de desembre, I Jornades servei de club social a Lleida, realitzat a Juneda. L’Associació Ondara Sió presenta la Ponència Valoració dels clubs socials des del punt de vista de les famílies realitzat per Marta Domènech. Assistència de 2 persones.

Memòria 2013

 • 8 de març.- Presentació de l’associació a Agramunt, feta en un local de l’Ajuntament amb la presència de 20 persones.
 • 15 de març.- Assemblea General anual ordinària de socis/es. Realitzada a la Sala de Plens del Consell Comarcal de la Segarra.
 • 19 d’abril.- Assistència al Consell de Participació Ciutadana al Consell Comarcal de la Segarra.
 • 11 de maig.-Jornada de Reflexió de la Federació Salut Mental Catalunya:” Com podem incrementar i millorar la participació en el moviment associatiu?. Experiències i eines per encarar aquest repte.” Presentació del Programa de Voluntariat de l’Associació.
 • 14 de maig .- Sessió Formativa GAM. Formació amb la Psicòloga de la Fundació Intress i dos advocades. Assistència de 14 persones.
 • 25 d’abril – Xè Aniversari Centre de Dia de Tàrrega. Concert a càrrec del grup “ La Banda del Boogie-Woogie” i dirigit per la tallerista Rosa Comellas.
 • Del 10 de maig al 19 Exposició de pintures David Tarragó. Organitzat per l’Associació i amb l’assistència de 299 persones.
 • 6,7 i 8 de juny.-Assistència al V Congrés Català de Salut Mental. Salut Mental i Societat en un context de Crisi. Perspectives Oportunitats i propostes. Assistència de 3 persones de l’Associació.
 • 18 de juny.- Excursió a Tarragona de familiars i malalts de les associacions Alba i Ondara Sió. Assistència de 19 persones.
 • 21 de juny.- Sessió de cine fòrum. Pel·lícula El Principe de las Mareas a la Sala Francesc Buireu, assistència de 22 persones.
 • 27 de juny.- Cloenda del Curs de Musica i recital Espriu a l’Església de St. Joan, a càrrec de “La Banda del Boogie-Woogie”, dirigit per la tallerista Rosa Comellas i el rapsoda Xavier Hidalgo. Assistència de 38 persones.
 • 24 de juliol.- Presentació de l’Associació a Guissona “ Connecta’t a la Salut Mental”. A l’acte realitzat a la Biblioteca hi van assistir 19 persones.
 • 11 d’agost.- “4rt Memorial Antoni Pintó. Partit de Futbol Solidari”. Es realitza un partit entre E. Rubí i el C.E. Cervera al Camp Municipal de Cervera.
 • 20 de setembre.- Presentació de l’Estudi sobre la situació de les persones amb trastorn mental sever al territori de Lleida. Cloenda de l’acte a càrrec de la Marta Domènech de l’Associació Salut Mental Ondara Sió. Assistència de 6 persones de l’associació.
 • Actes per celebrar el Dia Mundial de la Salut
 • 8 d’octubre.-Xerrada Parlem-ne, presentada per l’associació Alba i l’associació Ondara Sió.
 • 10 d’octubre.- taules informatives davant el CAP DE Cervera i de Tàrrega. Per la tarda partit Solidari de futbol a Tàrrega. Col·laboren les dos Associacions.
 • 12 d’octubre.- Excursió a Vilanova i la Geltrú amb els familiars i els malalts de les comarques de la Segarra i del Urgell. Col·laboració de les dos Associacions. Assistència de 18 persones de Salut Mental Ondara Sió.
 • 15 d’octubre.- XII Simposi en Salut Mental a l’ Aula Magna de la Facultat de Medicina de Lleida. Assistència de dos persones de l’Associació.
 • 8 de novembre.- Xerrada “La Família i l’entorn envers la malaltia mental”, a Càrrec de la Mercè Torrentallé i realitzat a la Biblioteca de Tàrrega amb l’assistència de 55 persones.
 • 15 de novembre.- Jornada “Quin model de Gestió en Salut Mental volem per Catalunya?”, organitzada per la Federació Salut Mental Catalunya a Barcelona, assistència de 2 persones.

Reunions

 • Junta Directiva 8
 • Assemblea Federació Salut Mental Catalunya 1
 • Reunions Federació Salut Mental Catalunya. Coordinadora de les Terres de Lleida 4
 • Reunions de coordinació Ass. Alba i Ondara Sió 6
 • Taula de Salut Mental 4
 • Consell Comarcal de la Segarra 4
 • Assemblea General de l’Associació Ondara Sió 1
 • Reunions avaluació “Ara em toca a mi” 3
 • Reunions avaluació “ Compta amb mi” 4
 • Reunions coordinació activitats 6
 • Reunions coordinació professionals centres sanitaris 6
 • Reunió conjunta dels voluntaris/es 2

 

FORMACIONS

Curs Facilitadors del Gam grup d’ajuda Mutua. Han fet el curs dos familiars. 8 sessions de tres hores cada una.

Formació Prospect. Realitzat a Lleida els dies 19, 20 i 21 de juliol.

 • Programa de Formació per a familiars i amics. Assistència de tres familiars de l’Associació
 • Programa de formació per a Tècnics. Assistència de tres tècnics de l’Associació
 • Programa de formació per persones amb malaltia mental. Assistència d’una persona de l’Associació.

Memòria 2012

Memòria 2011