Acolliment social

Informem, orientem i donem suport a les famílies


Oferim acollida, suport i assessorament als familiars de persones amb trastorn mental.


Salut Mental Ondara Sió ofereix un servei de suport individualitzat a les famílies consistent en:

– Primera acollida de les famílies, i estudi de la demanda presentada
– Assessorament i orientació individualitzada.
– Derivació en els casos necessaris cap als professionals o serveis adequats.
– Seguiment de l’evolució del cas.