Activitats de sensibilització

Incidim en la societat


Un del objectius principals és sensibilitzar les autoritats públiques i la societat en general cap la problemàtica i les necessitats de les persones amb malaltia mental.


L’Associació vol donar a conèixer que són les malalties mentals, i a fer-se ressó del que viuen les persones i el seu entorn, amb aquestes patologies.


Celebració del Dia Mundial de la Salut Mental

Als voltants del 10 d’octubre, Dia Internacional de la Salut Mental, celebrarem aquesta jornada com una crida a la reflexió de la societat davant la problemàtica del trastorn mental.


Sensibilització comunitària 

Un del objectius principals és sensibilitzar les autoritats públiques i la societat en general devant la problemàtica i les necessitats de les persones amb malaltia mental.
Administracions Públiques
Enguany l’associació intensificarà la comunicació, estreta i regular amb les administracions públiques que es troben ubicades a la comarca.
Mitjans de comunicació
L’Associació vol tenir presència en els mitjans de comunicació local de premsa i ràdio a partir dels quals intenta difondre i sensibilitzar a la població sobre el que significa el trastorn mental i les implicacions que aquesta té per les famílies.