Activitats formatives

Informació i formació permanent


Considerem fonamental desenvolupar mesures relacionades amb la informació, assessorament i recolzament a les famílies que pugui servir per pal·liar l’estigma i el rebuig social que genera la malaltia així com per disminuir l’aïllament, la desinformació i la sobrecàrrega de molts familiars de persones amb malaltia mental.


Salut Mental Ondara Sió considera fonamental la formació i informació permanent dels seus associats. Per aquest motiu dóna informació permanent i individualitzada si cal, als socis mitjançant correspondència o bé a les sessions de treball i Assemblees ordinàries sobre temes d’interès relacionats amb la salut mental així com les últimes novetats en normatives, programes, congressos, cursos, etc.

Cicle de conferències

“Salut mental i família”
Un conjunt de conferències que abordin la relació entre salut mental i famílies, amb la col·laboració del professionals de la xarxa pública de salut mental de la zona, i atenció sanitària.
Aquestes conferències es realitzen a les diferents poblacions on l’associació té àmbit d’actuació. Tenen caràcter rotatiu per tal de que arribin al màxim de població possible.

Les conferències són:
– Ajuts a la Dependència: Un dret per a tothom a càrrec de Maria Torres Gorgues
– “La percepció i el trastorn mental”, a càrrec de Adolf Tobeña.
– “La cura del malalt mental”, a càrrec d’un/a infermer/a del CAP.