Qui som?

L’Associació de Salut Mental Ondara Sió (ASMOS) es crea l’any 2006 a Cervera, a causa de la mancança de serveis amb els quals compten la comarca de La Segarra i l’Urgell, i amb la voluntat d’acollir i recolzar els familiars de persones afectades per algun tipus de trastorn mental, residents en els municipis d’ambdues comarques.

La iniciativa de la seva creació, recolzada per l’anomenada llavors Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals (FECAFAMM), volia, a més, cobrir la necessitat de sensibilització i reivindicació pública cap a la problemàtica de salut mental.

Així, l‘associació du a terme una tasca de suport, informació i assessorament a les famílies, juntament amb una tasca de sensibilització pública i reivindicació dels drets de les persones amb problemes de salut mental, a la vegada que crea i gestiona recursos i serveis per a aquestes persones i les seves famílies.

Per tant, des d’ASMOS, es treballa:

  • Per a les famílies. Proporcionem instruments per millorar la comprensió i l’autonomia de les persones amb trastorn mental.
  • Amb les famílies. Promocionem serveix que millorin l’autonomia de les persones amb trastorn mental.
  • Amb i per l’entorn social. Millorem la comprensió social de la problemàtica que afecta les persones amb trastorn mental i les seves famílies.

La família és l’eina més propera de socialització i d’integració social de les persones amb trastorn mental, de manera que formar i donar suport als seus cuidadors és imprescindible per al bon funcionament del seu tractament.


Organització

L’Associació de Salut Mental Ondara Sió compta amb una Junta Directiva que es preocupa de coordinar i supervisar les activitats i aspectes propis del funcionament general de l’Associació. Els membres de la Junta Directiva es reuneixen mensualment o extraordinàriament per tractar aquells assumptes de vital importància que així ho requereixin.

La Junta també realitza la funció d’enllaç entre l’associació i la Federació Salut Mental Catalunya, i entre l’associació i la Taula de Salut Mental que està funcionant en les nostres comarques.

Enguany un dels projectes importants en els quals participa l’associació, a través de la seva junta, és el suport, acompanyament i seguiment de la posada en marxa d’un pis amb suport per a persones amb trastorn mental. Aquest és un projecte que s’està materialitzant en col·laboració amb l’Associació Alba.

La composició actual de la Junta Directiva és:

  • President: Jaume Azcona Cacho
  • Vice -presidenta: Miracle Llorens Torra
  • Secretaria: Rosa Hernández Ortega
  • Tresorera: Joan Solé Ariet
  • Vocalia: Marta Domènech, Concepció Puig, Anna Saumell, Montse Pont, Isabel Dongil, Joan Miquel Camacho

L’Associació, a més, participa en la coordinació de tres espais diferents: La Xarxa Salut Mental, l’Atenció Primària de Salut i els Serveis Socials.