Objectius

La finalitat principal de l’Associació és la de millorar la qualitat de vida dels malalts i els seus familiars

Els principals objectius de l’entitat són:

  • Detectar les necessitats en l’àmbit d’atenció comunitària de les persones amb trastorn mental, i els seus familiars, i crear projectes d’intervenció que facilitin el treball d’aquestes.
  • Promoure la creació de serveis socioterapèutics, i de treball per a persones amb problemes de salut mental, i serveis d’orientació i suport als familiars.
  • Possibilitar la creació de recursos que contribueixin a la millora de l’atenció del col·lectiu d’afectats per trastorns mentals, la rehabilitació, i si és possible la inserció social i laboral.
  • Aconseguir involucrar a les diferents institucions en la intervenció en projectes comunitaris adreçats a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per problemes de salut mental, i la prevenció del trastorn.
  • Sensibilitzar a la població en general sobre la realitat del trastorn mental, millorar el nivell de coneixement d’aquesta, i possibilitar l’evidència dels estereotips que pesen sobre ella.
  • Treballar coordinadament amb la xarxa de salut mental, atenció primària de salut i serveis socials de la zona d’influència de l’associació.