Associació Salut Mental Ondara Sió

El passat divendres dia 9 de novembre de 2018 dins del marc de les  “II Jornades

d’Educació i Societat: Connexions amb l’Art” a la Facultat d’Educació, Psicologia i

Treball Social de la Universitat de Lleida, l’Alba Torres, professora del Taller de

Creativitat de l’Associació de Salut Mental Ondara-Sió, va presentar una Ponència

anomenada Art Teràpia Transdisciplinar.

La Ponència va constar d’una primera part teòrica, en la que la ponent amb

col·laboració amb el públic assistent va definir el que és l’Art Teràpia.

A la segona part es van presentar una sèrie d’aplicacions pràctiques de l’Art Teràpia a

diferents indrets, sent la primera d’elles centrada en diversos treballs realitzats al

Taller de Creativitat de l’Associació de Salut Mental Ondara Sió. Les obres

presentades eren de Pilar del Viso, absent i en Alejandro López i Carme Roig,

assistents a l’esmentada Ponència.