Associació Salut Mental Ondara Sió

El dijous dia 28 d’octubre es va fer l’Assemblea general de socis als locals nous de l’Avinguda la Segarra, amb el següent Ordre del dia:

  1. Benvinguda i Obertura de l’Assemblea General
  2. Lectura i aprovació de les actes de les Assemblees Ordinària i Extraordinària, celebrades els dies 19/08/2020 i 25/02/2021 respectivament.
  3. Informació general funcionament de l’entitat, en període de pandèmia Covid-19.
  4. Memòria 2020 
  5. Aprovació Comptes Anuals. Exercici 2020. Pressupost 2021 
  6. Pla Salut Mental Integral de l’Associació de Salut Mental Ondara Sió.
  7. Altes i baixes socis: 
  8. Càrrecs Junta Directiva
  9. Torn obert de paraules.