Associació Salut Mental Ondara Sió

Es va fer el dia 25 de març a les 19.00 h a la Sala Francesc Buireu amb una assistència de 35 persones.
Es procedí a la explicació de la situació econòmica, pressupost per l’any 2015, memòria del 2014 i projectes i activitats pel 2015. Acabant amb un torn obert de paraula entre els assistents i un petit refrigeri.