Associació Salut Mental Ondara Sió

 

L’Associació Salut Mental Ondara Sió es beneficia del Programa “Garantia Juvenil” per aquest any 2021/2022, i contractem una técnica de comunicació!

El Programa “Garantia Juvenil” és una iniciativa europea subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i el “Ministeria de Trabajo y Economia Social”, i té l’objectiu de facilitar l’accés de les persones joves al mercat de treball.

Aquest programa està enfocat que totes les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació puguin rebre una oferta d’ocupació, educació o formació, inclosa la formació d’aprenent o període de pràctiques, després d’acabar l’educació formal o quedar desocupats.

És així que des de l’Associació hem pogut contractar una tècnica de comunicació, en aquest cas la Gemma Boix, per ajudar-nos a difondre la nostra tasca i renovar la imatge de l’Associació.

Estem segurs que la seva feina serà de gran valor i ens ajudarà molt.

Benvinguda!