Associació Salut Mental Ondara Sió

PERSONA GESTORA PER L’ASSOCIACIÓ

L’Associació de Salut Mental Ondara-Sió, ASMOS, de la ciutat de Cervera (Lleida) vol incorporar un/a tècnic/a de gestió de Projectes que desenvoluparà les seves funcions dintre l’Associació.

Règim jurídic:  Contracte Laboral.

Incorporació:  A partir de l’1 d’octubre de 2021.

Jornada:  Mitja jornada flexible, 20h. setmanals.

Ubicació laboral:  Cervera 25200 (Lleida), c/ Victòria 18, posteriorment Av. La Segarra, 8.

Àmbit de treball:  Comarques de La Segarra i L’Urgell.

Detall de les funcions del lloc de feina:

 • Identificar i gestionar convocatòries diverses d’ajuts i subvencions.
 • Dur a terme la gestió econòmica i administrativa dels Projectes i de l’Associació.
 • Coordinar l’execució de les diferents actuacions previstes en els Projectes de l’Associació.
 • Temporalitzar i coordinar les feines dels professionals de l’Associació.
 • Preparar calendaris anticipats de les diferents actuacions de l’Associació.
 • Preparar i actualitzar formularis, graelles i qualsevol tipus de documentació necessària per fer el seguiment de les activitats de l’Associació.
 • Altres funcions pròpies del seu càrrec i que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques.
 • Titulació exigida: 
  • Llicenciatura o grau en ciències econòmiques, administració i direcció d’empreses o ciències polítiques, amb experiència amb la gestió d’entitats del tercer sector.
  • Certificat de coneixements de llengua catalana, corresponents al nivell C1.
 • Requisits:
  • Experiència laboral prèvia: 1 any mínim en gestió i administració del 3r. Sector.
  • Domini telemàtic
  • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Competències personals:  Comunicació interpersonal efectiva, organització del treball i del temps, iniciativa, autonomia i flexibilitat.
 • Competències personals:  Comunicació interpersonal efectiva, organització del treball i del temps, iniciativa, autonomia i flexibilitat.
 • Condicions del lloc de treball:
  • Contracte Laboral temporal (3 mesos) renovable.
  • Mitja jornada. 20h. setmanals.
  • Període de prova: 1 mes.
 • Interessats:

Enviar currículum al correu:  ondarasio@gmail.com