Associació Salut Mental Ondara Sió

políticA DE PRIVACITAT

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS?

L’informem que les seves dades són tractades sota la responsabilitat de l’Associació Salut Mental Ondara Sió (G25600610), que té el seu domicili a l’Avinguda de la Segarra, 8 (25200, Cervera). Pot dirigir les seves consultes sobre la política de protecció de dades a administracio@salutmentalondarasio.cat


QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

Podem disposar de les següents dades facilitades per vostè:

  • Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat, gènere, data de naixement, nacionalitat i país
  • Dades de contacte: direcció de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població
  • Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament de serveis facilitats a l’interessat si s’escau.
  • Dades de salut: alguns projectes requereixen tractar aquest tipus de dades. En aquests casos, només es tractaran quan vostè hagi donat el seu consentiment exprés per a fer-ho.
  • Altres dades necessàries en funció del projecte: nivell d’estudis, situació laboral, etc.


COM OBTENIM LES SEVES DADES I AMB QUINA FINALITAT LES TRACTEM?

Hem obtingut les seves dades personals a través de les relacions i contacte previ que hagi pogut mantenir amb l’entitat, o bé per la seva vinculació actual amb la mateixa. Les dades poden procedir dels nostres formularis de contacte via web, de formularis en paper disponibles en els nostres actes, o bé per una sol·licitud personal de la persona interessada.

En funció de la seva vinculació, vostè pot esdevenir un participant dels nostres projectes, familiar d’un participant, treballador, voluntari, estudiant en pràctiques, donant, client, proveïdor, assistent als nostres actes o bé haver sol·licitat informació sobre les nostres activitats i projectes.

La finalitat del tractament és gestionar les comunicacions sobre les activitats i projectes de l’entitat, així com la vinculació que vostè tingui amb els mateixos. Els tractaments que podem fer son:

  • Comunicacions comercials i altres informacions d’interès
  • Invitacions a actes i esdeveniments
  • Sol·licitar la participació en activitats puntuals
  • Realitzar qüestionaris de satisfacció
  • Gestionar la seva participació en un projecte i/o prestar el servei que ens ha sol·licitat.
 
 

COM ESTÀ LEGITIMAT EL TRACTAMENT DE LES DADES?

Tots els tractaments de dades que realitzem estan legitimats pel conteniment de l’interessat.

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Vostè té dret a retirar el seu consentiment en tot moment. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens facilita exonerant a Federació Salut Mental Catalunya i Fundació Privada Salut Mental Catalunya de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES DADES?

Les dades seran conservades mentre existeixi un interès mutu de les dues parts en mantenir el tractament en qüestió i no existeixi oposició per part de l’interessat.

En cas que vostè decideixi finalitzar la seva relació amb nosaltres, les seves dades es tractaran als sols efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades.

 

QUI SON ELS DESTINATARIS?

Els destinataris són els departaments de l’entitat, per a poder desenvolupar les seves funcions, així com els estaments oficials públics i privats que per obligació legal o necessitat material hagin d’accedir a les dades.

Les dades no s’utilitzaran per a cap finalitat diferent a la descrita, ni seran cedides a cap tercer sense el seu consentiment previ. Si les particularitats d’un determinat projecte impliquen la cessió de dades a altres entitats, l’hi ho comunicarem degudament per tal de recollir el seu consentiment.

Alguns proveïdors que ens presten servei tenen accés a les dades personals de manera ineludible (per exemple els nostres proveïdors de sistema informàtic i base de dades). En aquests casos, aquests proveïdors tenen la condició d’encarregat de tractament i la seva relació es troba regulada mitjançant el corresponent contracte de protecció de dades.

 

QUINS SON ELS SEUS DRETS?

Vostè té dret a retirar el seu consentiment en tot moment i també pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets de limitació i oposició al tractament. Per a fer-ho, es pot dirigir per escrit a l’Associació Salut Mental Ondara Sió a Avinguda de la Segarra, 8 (25200, Cervera), o a l’adreça de correu electrònic administracio@salutmentalondarasio.cat

També pot dirigir-se a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna: www.agpd.es.

 

SEGURETAT DE LES DADES

L’entitat adoptarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que, d’acord amb el reglament vigent, garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

NAVEGACIÓ

Quan navegueu pel nostre web es poden recollir dades no identificables que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

 

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que es puguin donar. En aquests supòsits, els canvis es comunicaran prèviament a la seva posada en marxa i quedaran reflectits en la present política de privacitat.

 

REFERÈNCIES LEGALS

La present política compleix amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE