Associació Salut Mental Ondara Sió

sensibilització

Potenciar i preservar la salut mental és el gran repte que acompanya a la necessària restauració del seu deteriorament, quan aquest és presenta, i ho fem amb una perspectiva clarament comunitària, que desperti el coneixement de la realitat, la comprensió transversal sense estigma, i el reforçament dels mecanismes positius de preservació, potenciació i prevenció. Aquesta és la base argumental d’aquest programa.

Així, els objectius d’aquest programa són:

 · Conscienciar sobre la salut mental i ajudar a vèncer els prejudicis i l’estigma social per a una millor qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental.

 · Facilitar estratègies de foment i de prevenció de salut mental individual i comunitària

 · Sensibilitzar a les persones de totes les edats, ètnies i condicions socials.

 · Vetllar per arribar a les famílies i als diferents col·lectius educatius i culturals.

projecte comunitats educatives

El projecte de comunitats educatives fa referència a l’organització de conferències, xerrades, seminaris o tallers psicoeducatius destinats a la població en general, però pensats específicament per a pares i mares de nens, nenes, adolescents i joves, ja que les activitats mencionades tracten sobre la salut mental infantojuvenil, la prevenció dels trastorns i la importància de la temàtica en el desenvolupament de la població més jove.

Generalment, es du a terme una petita presentació de l’Associació, seguida de l’activitat concreta a càrrec d’una persona especialitzada en la temàtica. Les activitats solen ser dinàmiques i permeten la participació activa del públic, per tal de donar resposta a dubtes i qüestions que puguin sorgir als assistents i que la tasca de sensibilització compleixi les expectatives i els objectius que l’entitat es proposa.

projecte municipis de comarques de la Segarra i l'urgell

L’Associació realitza activitats de presentació i sensibilització als municipis de la Segarra i l’Urgell des de l’any 2012, amb el suport de la Diputació de Lleida  i els Ajuntaments de les dues comarques.

De la mateixa manera que altres projectes dins d’aquest programa, es fa una presentació de l’Associació i de les tasques i serveis que s’ofereixen per tal de suplir les carències dels serveis públics referents a la salut mental, i perquè la població dels diversos municipis en tinguin coneixement i informació, de manera que coneguin els recursos disponibles en cas que necessitin atenció, assessorament, orientació o un servei.

projecte entitats sanitàries, socials, esportives i culturals

L’Associació realitza activitats de presentació i sensibilització al diverses entitats des de l’any 2012, amb el suport de la Diputació de Lleida  i els Ajuntaments dels municipis corresponents.

De la mateixa manera que altres projectes dins d’aquest programa, es fa una presentació de l’Associació i de les tasques i serveis que s’ofereixen per tal de suplir les carències dels serveis públics referents a la salut mental, i perquè la població dels diversos municipis en tinguin coneixement i informació, de manera que coneguin els recursos disponibles en cas que necessitin atenció, assessorament, orientació o un servei.