Associació Salut Mental Ondara Sió

Servei d'atenció a les famílies (SAF)

El Servei d’Atenció a les Famílies és un servei d’informació i assessorament social i jurídic que fan professionals a les persones que contacten per primera vegada amb la salut mental, o per ajudar i orientar a les persones amb problemàtiques de salut mental i/o als familias.

Es du a terme una acollida i assesorament social, en el qual s’orienta i informa a les persones amb problemàtiques de salut mental, familiars o ciutadania en general que contacti amb l’associació. D’aquesta manera es poden conneixer i explicar els serveis de l’entitat per tal de trobar el més adequat per a cada persona o situació.

Per altra banda, s’ofereix també un assesorament jurídic, que es basa en una orientació sobre els aspectes legals relacionats amb problematiques de salut mental. És, però, un servei només d’orientació i informació.

En resum, els propòsits d’aquest servei són:
· Detecció de les necessitats.
· Espai d’escolta activa.
· Suport emocional.
· Proporció d’orientació i suport als familiars que s’ocupen quotidianament de la cura d’un familiar amb problemàtica de malaltia mental.
· Coordinació amb altres professionals de la xarxa de salut mental.
· Augment del benestar i la qualitat de vida de les persones afectades, familiars o població general, al mateix temps que es fomenta la col·laboració d’aquests en diferents aspectes del tractament de les malalties mentals.