Associació Salut Mental Ondara Sió

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, AMB CARACTER D’URGÈNCIA
DE L’ASSOCIACIÓ DE SALUT MENTAL ONDARA-SIÓ

Celebrada per via telemàtica, el dimecres dia 24 de febrer de 2021, a les 18:50 hores.

La present assemblea es realitza segons indica el Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.

El motiu de l’assemblea va ser la d’aprovar els dos punts de l’ordre del dia:

1.- Venda Edifici C/ Guineguilda i

2.-Adquisició de 4 locals per a la nova Seu Social de l’Associació.