Associació Salut Mental Ondara Sió

Les famílies precisen atenció a les seves dificultats i problemes que, en molts casos viuen i afronten de forma aïllada. A la nostra comunitat, la majoria dels malalts mentals crònics conviuen amb la seva família, que constitueix el seu principal recurs de cura i recolzament. Malgrat això, la problemàtica i necessitats de les famílies es poc coneguda i atesa. És necessari el reconeixement de la societat en el seu conjunt i del sistema d’atenció, en especial, respecte al paper que compleixen les famílies en el manteniment, rehabilitació i suport al malalt.

serveis

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

GRUP D'AJUDA MÚTUA
(Gam)

servei d'atenció a les famílies (saf)

acompanyament integral

llar amb suport

programes

sensibilització

compta amb mi

fent costat entre famílies

voluntariat