Associació Salut Mental Ondara Sió

Les famílies precisen atenció a les seves dificultats i problemes que, en molts casos viuen i afronten de forma aïllada. A la nostra comunitat, la majoria dels malalts mentals crònics conviuen amb la seva família, que constitueix el seu principal recurs de cura i recolzament. Malgrat això, la problemàtica i necessitats de les famílies es poc coneguda i atesa. És necessari el reconeixement de la societat en el seu conjunt i del sistema d’atenció, en especial, respecte al paper que compleixen les famílies en el manteniment, rehabilitació i suport al malalt.

serveis

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

GRUP D'AJUDA MÚTUA
(Gam)

servei d'atenció a les famílies (saf)

acompanyament integral

llar amb suport

programes

sensibilització

compta amb mi

fent costat entre famílies

voluntariat

destaquem

Espurnes de colors

Un recull dels quinze primers anys de vida de l’Associació escrit per Montse Pont. Un testimoni de les dificultats que hi havia fa 15 anys per trobar recursos pels familiars de persones amb trastorn mental sever, degut a l’estigma i el desconeixement de la salut mental.