Associació Salut Mental Ondara Sió

QUI SOM?

L’Associació Salut Mental Ondara Sió és una organització sense ànim de lucre i d’iniciativa social a la Segarra i l’Urgell. L’entitat es crea l’any 2006 amb l’objectiu i voluntat d’acollir i donar suport als familiars o entorn proper de persones afectades per algun trastorn mental, i a aquestes mateixes, per proporcionar-los informació, assessorament, atenció social i suport emocional i psicològic.

A més, l’Associació també persegueix la finalitat de promocionar i promoure activitats de sensibilització pública i reivindicació dels drets de les persones amb problemes de salut mental, a la vegada que crea i gestiona recursos i serveis per a aquestes persones i les seves famílies.

objectius

Detectar les necessitats en l'àmbit d'atenció comunitària de les persones amb trastorn mental, i els seus familiars, i crear projectes d'intervenció que facilitin el treball d'aquestes.

Promoure la creació de serveis socioterapèutics, i de treball per a persones amb problemes de salut mental, i serveis d'orientació i suport als familiars.

Possibilitar la creació de recursos que contribueixen en la millora de l'atenció del col·lectiu d'afectats per trastorns mentals, la rehabilitació, i si és possible, la inserció social i laboral.

Aconseguir que diferents institucions intervinguin en projectes comunitaris adreçats a la millora de qualitat de vida de persones afectades i la prevenció dels trastorns mentals.

Sensibilitzar a la població en general sobre la realitat del trastorn mental, millorar els coneixements i lluitar contra els estereotips envers la temàtica.

Coordinar-se amb la Xarxa de Salut Mental, Atenció Primària de Salut i Serveis Socials de la zona d'influència de l'entitat.

com s'organitza l'entitat?

La Junta Directiva es preocupa de coordinar i supervisar les activitats i aspectes propis del funcionament general de l’Associació, i també realitza la funció d’enllaç entre l’associació i la Federació  de Salut Mental; i entre l’associació i la Taula de Salut Mental, que està funcionant en les nostres comarques..

La composició actual de la Junta Directiva és:

  • President: Anna Saumell 
  • Secretaria: Rosa Hernández
  • Vocalia: Jaume Azcona, Montse Pont, Isabel Dongil, Joan Miquel Camacho, Dolors Torrentó, Roser Rico, Jaume Rossich