Associació Salut Mental Ondara Sió

Acolliment social

És un servei d’informació i assessorament en l’àmbit de la salut mental per a la població en general, famílies desorientades, persones amb diagnòstic de salut mental i població que tingui interès en aquesta temàtica.

En aquest servei es dona informació sobre recursos, suport en la tramitació i seguiment, segons la normativa vigent, de les prestacions individuals o familiars a les quals té dret la persona que atenem. Aquesta funció implica una coordinació entre els serveis socials del primer nivell (serveis públics i privats), així com amb la resta de serveis existents en el territori, per tal de millorar l’atenció a la demanda, serveis que disposa l’entitat, suport en les gestions i estudi del cas presentat.

Es tracta d’un servei social continuat, d’orientació i assessorament en temes socials o legals quan la família així ho requereixi. També s’informa sobre recursos i ajudes existents. Aquest servei el realitza la treballadora social de l’entitat, la qual fa el filtratge de totes les persones que arriben a l’associació, ja sigui derivats d’algun servei, per un dels nostres programes o pel seu propi peu, demandant informació referent a algun familiar o conegut afectat per una problemàtica de salut mental. També es fa, si és necessari, un seguiment als familiars i es du a terme la coordinació amb els altres professionals de l’equip interdisciplinari.