Associació Salut Mental Ondara Sió

Acompanyament Integral

El  Programa  d’acompanyament  integral,  és  un  programa  personalitzat  d’acompanyament terapèutic integral, que pretén afavorir la continuïtat en l’atenció a  les persones i el desenvolupament de la seva autonomia personal així com incrementar  la qualitat de vida amb el seu entorn. 
 

Els seus objectius són:

  • Facilitar els suports necessaris per la recuperació, la integració l’accés de les  persones amb trastorn mental als recursos sociocomunitaris amb l’objectiu de  promoure l’autonomia   personal, tractaments integrals mantenir una qualitat de  vida digna.
  • Afavorir la implicació de la persona amb trastorn mental en el seu propi procés  de recuperació. 
  • Fomentar la participació de la família en l’acompanyament del procés de  recuperació de la persona amb trastorn mental.
  • Potenciar la utilització per part de la persona amb trastorn mental  de recursos  socials i sanitaris en la comunitat.
  • Augmentar el grau d’autonomia de la persona amb trastorn mental.