Associació Salut Mental Ondara Sió

A LA SALA DE PLENS DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Assemblea General de l’Associació Ondara Sió, de Cervera

El dia 15 de març de 2013, a les 7 de la tarda, té lloc l’Assemblea General de l’Associació. Per primera vegada es celebra a la Sala de Plens del Consell Comarcal de Cervera.
La tresorera explica la situació econòmica: l’exercici 2012 i el pressupost del 2013.
Es presenta la Memòria del 2012. També els projectes i activitats per el 2013.
S’informa que hem tingut 8 altes i 0 baixes, actualment l’Associació té 81 associats.
A continuació es fa la proposta de renovació de la Junta.
La presidenta presenta la seva dimissió per motius personals. La secretària agreix en nom de la Junta el treball fet per Marta Domènech des de la creació de l’Associació fins avui. La sala esclata en un gran aplaudiment, al qual dona resposta la presidenta amb unes sentides paraules.
S’incorporen dos persones a la nova junta. Es passa a votar la nova junta que s’aprova per unanimitat.

La Junta actual és la següent:

PRESIDENTA: MONTSE PONT TARRAGÓ
VICEPRESIDENTA: MARTA DOMÈNECH PUIG
SECRETÀRIA: MIRACLE LLORENS TORRA
TRESORERA: CONCEPCIÓ PUIG PIFARRÉ
VOCAL: MERCÈ AGUSTI PARAREDA
VOCAL: SUSANNA MARTIN GARCIA
VOCAL: PILAR MARTINEZ BERTHOLET

A precs i preguntes es dona detall dels projectes que s’estan portant a terme: “Compta amb mi” i “ Ara em toca a mi” i del grup GAM.
El president del Consell comarcal agraeix públicament la tasca de la presidenta i es posa a disposició de l’Associació en tot el que pugui i convingui.
Es tanca la sessió a les 8 del vespre.