Associació Salut Mental Ondara Sió

avantatges fiscals

Som una entitat no lucrativa acollida a la Llei 49/2002, del 23 de diciembre, reguladora del règim fiscal de les entitats sense fi lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge. Els donatius tenen diferents avantatges si ets particular o empresa.

  • Si ets particular:
    Des de l’1 de gener de 2020, pots recuperar fins el 80% de l’aportació, deduint el donatiu en la declaració de la renda.
    – Deducció del 80% pels primers 150 € que aportis. Si aportes 100 euros, pots recuperar 80.
    – 35% per l’import addicional a partir dels 150 € . Si  durant els dos anys anteriors has donat a SMC (per import igual o superior), aquesta deducció puja a un 40%.
    La base de la deducció d’aquests donatius, no podrà excedir del 10% de la base liquidable del contribuent.
  • Si ets empresa

– Donacions
Amb les donacions teniu una deducció del 35%  de l’import aportat  en la quota íntegra de l’Impost de Societats,  i fins el 40% per les donacions realitzades per tercer any consecutiu (per import igual o superior), amb un límit del 10% sobre la base imposable.
Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes poden aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

-Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general
Si es signa un conveni, l’aportació és una despesa deduïble del rendiment net de l’impost de societats, sense límit de quantitat.

Demana el teu certificat fiscal pel donatiu

Si has fet el donatiu per transferencia bancària i vols rebre el certificat per desgravar-te el donatiu, envia’ns un mail a administracio@salutmentalondarasio.cat amb les teves dades:
– nom i cognoms
– NIF
– correu electrònic (per enviar-te el certificat)
– import del donatiu realitzat