Associació Salut Mental Ondara Sió

L’Associació de Salut Mental Ondara Sió de la Segarra i l’Urgell està d’enhorabona. L’any 2016 celebra el Desè Aniversari de la seva creació.

Per aquest motiu, programem un Concurs Literari de Relats Breus, a fi de que totes les persones relacionades amb la Salut Mental, malalts, familiars, professionals i demés, puguin participar-hi.

Us adjuntem les BASES, esperant que en feu la difusió oportuna entre els vostres usuaris.

Agraïm la vostra col·laboració i disponibilitat.

Cordialment,

Montse Pont Tarragó

Presidenta

 

CONCURS DE RELATS BREUS

BASES

 Participants

El concurs és obert a tots els ciutadans usuaris dels Serveis de Salut Mental de Catalunya.

Característiques

Cada participant podrà presentar un màxim de dos relats breus, d’una extensió mínima de 2 folis i màxima de 10.

El tema és lliure. Es poden escriure tant en català com en castellà.

Presentació

Els treballs, anònims o amb pseudònim, s’han d’enviar a la següent adreça: Associació de Salut Mental Ondara Sió, c/Victòria, nº 18, 25200, Cervera, o bé a l’apartat de correus 146 de Cervera.

Caldrà fer-hi constar a part, en sobre tancat , les dades personals: nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte.

 Període de lliurament

Fins el dia 30 d’abril de 2016.

Jurat

La participació pressuposa l’acceptació íntegra de les bases.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir.

El jurat estarà compost per cinc membres encara per determinar, dos dels quals representaran l’Associació.

Premis

Hi haurà un primer premi dotat amb 500€.

Un segon premi dotat amb 300€.

Un tercer premi dotat amb 100€.

El jurat podrà concedir un o més accèssits si ho creu oportú.

A tots els participants se’ls lliurarà un diploma de participació.

Veredicte

El veredicte i entrega de premis es farà públic en el transcurs de l’Acte, que tindrà lloc el dia de la Celebració del Desè Aniversari de la creació de l’Associació de Salut Mental Ondara Sió, de La Segarra i Urgell.