Associació Salut Mental Ondara Sió

Barcelona, 16 de juny de 2021. El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí la creació d’una comissió d’estudi de salut mental i addiccions.

L’objectiu de la comissió aprovada pel Parlament és fer una diagnosi sobre les mesures que cal prendre per disminuir les desigualtats socials i territorials del col·lectiu, i promoure els drets, i la plena inclusió social i laboral d’aquestes persones.
• El Parlament es fa seva la demanda històrica del sector de situar la salut mental i les addiccions com una prioritat de país, després que la pandèmia hagi posat en el focus que l’atenció a la salut mental i les addiccions és deficitària.
• El pla de treball de la comissió haurà de permetre establir una diagnosi compartida sobre les mesures que cal prendre per reforçar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i addiccions, vetllar pels seus drets i afavorir la plena inclusió social i laboral.
La pandèmia de la covid-19 ha evidenciat la necessitat de revisar les estratègies i el finançament públic de la salut mental i les addiccions a Catalunya per poder donar resposta urgent a la demanda del país, però també la importància de reconèixer la singularitat de la salut mental.

El sector es mostra esperançat amb la posada en marxa d’aquesta comissió que ha de ser un element de consens i útil. Les conclusions de la comissió d’estudi haurien de permetre passar definitivament a l’acció, i així garantir un model d’atenció integrada centrat en la persona, amb un marcat caràcter preventiu, d’enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial. Un model, que incorpori el
reconeixement del rol actiu i empoderat de les persones i les seves famílies, en col·laboració amb els professionals que les atenen, la valoració integral de les seves necessitats i una pràctica assistencial col·laborativa per part de totes les organitzacions i àmbits d’atenció implicats que asseguri la planificació proactiva i ’atenció compartida.