Associació Salut Mental Ondara Sió

PROGRAMA:

ACTES DE LA JORNADA

Dissabte  15/10/22     12.00 h. Migdia

12:00h  Començament Actes

PRIMERA PART

  • 5’ aprox.    Benvinguda a tots els assistents a l’Acte d’Inauguració, per part del President de l’Associació, Sr. Jaume Azcona.
  • 15’ aprox.  Parlaments breus per part de les diferents autoritats polítiques assistents a l’Acte.

  • 10’ aprox.  Parlament Sra. Marta Domènech, fundadora de l’Associació.
  • 12’ aprox.  Parlament Sra. Anna Saumell, representant dels usuaris de l’Associació.
  • 5’ aprox.    Cloenda parlaments, president Associació.

SEGONA PART

  • 13:07h       Descoberta Plaques commemoratives
  • 10’ aprox.  Descoberta placa commemorativa inauguració nova seu
  • 10’ aprox.  Descoberta placa en record al benefactor, gràcies al qual s’han pogut adquirir els nous locals de l’Associació.

TERCERA PART

  • 13:27h       Refrigeri pica-pica, ofert per l’Associació.
  • Visita lliure dels diferents locals de l’Associació

De 14 a 14:30h  Finalització de tots els Actes.