Associació Salut Mental Ondara Sió

 

 El dia 21 de gener de 2020 va tenir lloc a l’Auditori Municipal de Cervera la Jornada de Treball de Salut Mental i Joves.

La necessitat de salut prioritzada a Cervera per treballar des del COMSalut, va ser la Salut Mental i els Joves.
Després de delimitar el problema i decidir les línies que volíem treballar, es van crear tres grups multidisciplinars per abordar el tema des de:

1. Treball en xarxa

2. Implicació de les famílies

3. Lleure i joves.

Després d’un any de treball dels tres grups, la jornada pretén exposar i donar a conèixer la feina feta, a la vegada que vol aprofitar la trobada per conèixer eines, recursos i altres aspectes interessants relacionats amb la Salut Mental del jovent.

Objectius generals:

  • Donar a conèixer el treball de les diferents comissions que treballen la necessitat prioritzada de salut mental i joves a Cervera.
  • Adquirir nous coneixements i noves perspectives envers a la salut mental i el  jovent

Des de l’Associació vam Presentar a la Jornada el GAM (Grup d’Ajuda Mútua) per a familiars de joves amb problemàtica de Salut Mental.