grup d'ajuda mútua (GAM)

El GAM (Grup d’Ajuda Mútua) es defineix com un espai de suport i acompanyament entre iguals, per lluitar contra l’estigma i refer o enfortir la xarxa de suport social, així com compartir estratègies de convivència amb les persones que pateixen una problemàtica de salut mental.

És, en altres paraules, un servei d’acollida a les famílies que venen en recerca d’ajuda, per clarificar la seva situació problemàtica i buscar solucions alternatives per resoldre-la.

Són persones que participen d’una dinàmica grupal per oferir un espai de desenvolupament d’estratègies d’apoderament que serveixen per al maneig quotidià d’un trastorn mental, així com un espai d’autosuport continuat i per enfortir la xarxa de relacions socials.

Els grups estan dinamitzats per persones voluntàries que formen part del mateix grup, algunes han passat per un procés d’entrenament (formació en dinamització de GAM) dirigit a preparar-los específicament per a la dinamització grupal. En cap cas estan moderats per professionals.

A la nostra associació hi ha dos grups GAM força consolidats: un a Cervera, que es reuneix quinzenalment els dimecres de 10 a 11 h, i un altre grup a Tàrrega, que es reuneix, també quinzenalment, els dijous de 17 a 18 h, per tal d’expressar i compartir les seves experiències respecte a la seva problemàtica en salut mental.